تادمی
پیشه: -
ملیت: -
تاریخ تولد: -
فوت: -

مطالب مرتبط با تادمی

من قرار نیست اینجوری بمیرم

چطور باید علی‌رغم این که می‌دانیم می‌میریم و از طرف دیگر نمی‌دانیم کِی، زندگی کنیم؟ آیا زیستنی چنین شکننده آن…

آثار تادمی