بایگانی

من، مترجم یا تراژدی ترجمه‌ی پاموک به فارسی

اُرحان پاموک، نویسنده‌ی معاصر، درهم‌آمیزنده‌ی شرق و غرب، سنت و مدرنیته، اسلام و سکولاریسم، جمهوری و امپراتوری؛ رنگ و واژه،…

نویسنده محبوب و ترجمه مغلوط

نقدی که در ادامه می‌آید در شماره‌ی نوروزی مجله‌ی زنان امروز، در صفحه‌های ۹۲ تا ۹۴ منتشر شده است. نویسنده…

نقدی بر ترجمۀ جریانات بزرگ در عرفان یهودی

هفته‌نامه‌ی صدا در آخرین شماره‌ی خود نقدی بر کتاب جریانات بزرگ در عرفان یهودی، نوشتۀ گرشوم شولم منتشر کرده است. این…

موضوع این نیست

می‌دانید صبح کله‌ی سحر تو هاوانا چه‌جوری است؟ ولگردها پای دیوار ساختمان‌ها دراز‌به‌دراز افتاده‌اند تا گاری‌های یخ برای بارها برسند….

« برگه‌ی پیش